top of page
MilfordT.jpg

Początki polskiej parafii w Milford sięgają 1949 roku - nasza wspólnota jest obecna w tej części Anglii od ponad 70 lat.

Zarządzeniem władz brytyjskich w 1946 roku został utworzony na terenie obecnego Witley obóz pod nazwą - Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia KPPR. W odległości około dwóch mil od obozu w Witley, znajdował się obóz rodzin wojskowych pod nazwą Tweedsmuir Camp, Thursley. Do roku 1949 funkcję kapelana wojskowego na terenie obozu pełnił ks. Gajda.

Na jego miejsce został mianowany ks. Józef Bystry, który przybył do Wielkiej Brytanii z  Francji w 1950 roku, gdzie współpracował  jako ksiądz z członkami ruchu oporu tzw. “Maquis”, za co został odznaczony francuskim odznaczeniem Croix de Guerre. Zorganizowano komitet, którego celem miała być organizacja miejsca dla ks. Bystrego oraz stworzenie stałej parafii. Przez pierwsze miesiące nabożeństwa w języku polskim odbywały się  w kaplicy obozowej na terenie Witley oraz w kaplicy obozu Tweedsmuir. W 1950 roku zamknięto obóz w Witley, a likwidacja obozu Tweedsmuir następowała powoli w latach 1955 - 1956. Rodziny otrzymywały mieszkania  w pobliskich miejscowościach jak Elstead, Thursley, Chiddingfold. Na terenie obozu powstał komitet rodzicielski w celu założenia Polskiej Szkoły Sobotniej.

Po likwidacji obozów ks. Józef Bystry zwrócił się z prośbą do parafii angielskiej o udostępnienie kościoła św. Edmunda w celu sprawowania nabożeństw dla Polaków w Godalming. Wspólnota polska korzystała z tego miejsca 26 lat. Równocześnie ks. Józef Bystry odprawiał nabożeństwa dla Polaków w Guildford korzystając z sali przy kościele. Od roku 1968 zostali  objęci duszpasterską opieką także mieszkańcy Horsham. Po długiej chorobie ks. Bystry, pierwszy duszpasterz i założyciel parafii, zmarł 26.08.1976 roku.

Po śmierci ks. Józefa Bystrego delegacja parafii zwróciła się do Rektora Polskiej Misji Katolickiej ks. prałata Zielińskiego z prośbą o przysłanie nowego proboszcza. Następcą ks. Józefa Bystrego został ks. Tadeusz Grzesik, który rozpoczął posługę 16.10.1976 roku. Początkowo mieszkał u państwa Słysz w Gulidford, a później u sióstr zakonnych w Godalming - do września 1982 roku. Ks. Grzesik poszerzył teren obejmując opieką duszpasterską także mieszkańców Aldershot, Farnham i pobliskie miejscowości.

W 1980 roku został odprawiona pierwsza Msza Polska w Aldershot - w nieistniejącym już dziś kościele Jezusa Chrystusa Zbawiciela na Church Lane. Na Mszę przyszły 42 osoby - był obecny także późniejszy fundator domu parafialnego “Ave Maria”, pan Edward Cios. Wspierał on ks. proboszcza, gdy ten stracił mieszkanie u sióstr z Godalming. Życzeniem chorego już wówczas pana Ciosa było zorganizowanie mieszkania dla księdza proboszcza. Po otrzymaniu jego hojnej darowizny i zebraniu pozostałych funduszy od parafian postanowiono kupić dom parafialny. Dom został poświęcony 23 czerwca 1984 roku.

AveMaria1_edited.jpg

Po oddaniu do użytku domu parafialnego Msze święte zostały przeniesione z Godalming do kościoła św. Józefa w Milford. Ks. Grzesik odprawiał Eucharystię w tym czasie także w kościele św. Jana w Horsham, u sióstr zakonnych w Guildford, oraz w Plaistow. Widział on potrzebę objęcia troską duszpasterską rozrzuconych po rozległym terenie Polaków i stworzył w parafii Sekcję Charytatywną, która odwiedzała chorych i samotnych. Został stworzony Żywy Różaniec i zaczęto wydawać pierwsze biuletyny parafialne.

1 września 1984 roku ks. Tadeusz Grzesik wyjechał na studia do Polski i jego miejsce zajął ks. Krzysztof Kozakiewicz. Postarał się on o zbudowanie ołtarza w domu parafialnym, aby tam sprawować Msze św. w dni powszednie. Odprawiano też w tym miejscu Gorzkie Żale i inne nabożeństwa. W tym czasie rozpoczęto też zbiórkę pieniędzy na zakup małego autobusu - w celu przywożenia starszych parafian. Ks. Kozakiewicz już w lipcu 1985 roku wyjechał do Polski i parafia pozostała bez pasterza. Opiekę tymczasową nad parafią objął ks. Leszek Wiśniewski z Brighton.

Kolejny proboszcz, ks. Stanisław Cymbalista, objął parafię dopiero w październiku 1986 roku. Sfinalizował on plan zakupu małego autobusu, którym przywożono do kościoła starszych parafian z okolicy. Jego zasługą jest też zorganizowanie kawiarenki parafialnej, która funkcjonuje do dziś.

Od 1990 roku parafię objął ks. Edward Stachurski, zaś w roku 1996 jego następcą został ks. Jan Góra - sprawujący urząd do 2004 roku. Kolejnym duszpasterzami w polskiej parafii byli ks. Mirosław Sławicki – od 2004 do 2016 roku, po nim ks. Paweł Stebel – od 2016 do 2019 roku, ks. Wiesław Duracz – od 1 września 2019 do sierpnia 2020 roku, oraz ks. Tomasz Kocjan - od września 2020 do sierpnia 2023 roku. Obecnie tą posługę sprawuje ks. Wojciech Piotrowski.

"Ojczyzna - to ziemia i groby.
Narody tracąc pamięć - tracą życie."

C. K. Norwid

bottom of page